کمترین: 
65.3
بیشترین: 
65.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.3
زمان: 
1/24 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 24 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 65.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":65.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399