کمترین: 
13237.8
بیشترین: 
13237.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13237.8
زمان: 
1/24 10:00
قیمت بات تایلند امروز 24 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13237.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":13237.8}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399