کمترین: 
3104
بیشترین: 
3104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3104
زمان: 
1/24 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 فروردین 1398 , 3104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":3104}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398