کمترین: 
2964.9
بیشترین: 
2964.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2964.9
زمان: 
1/24 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2964.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":2964.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399