کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
1/24 10:00
قیمت دینار عراق امروز 24 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399