کمترین: 
13799.6
بیشترین: 
13799.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13799.6
زمان: 
1/24 10:00
قیمت دینار کویت امروز 24 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13799.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":13799.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398