کمترین: 
494.7
بیشترین: 
494.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.7
زمان: 
1/24 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 24 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 494.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":494.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398