کمترین: 
453.1
بیشترین: 
453.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.1
زمان: 
1/24 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 24 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 453.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":453.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399