کمترین: 
4189.5
بیشترین: 
4189.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4189.5
زمان: 
1/24 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 4189.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":4189.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398