کمترین: 
3152
بیشترین: 
3152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3152
زمان: 
1/24 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 فروردین 1398 , 3152 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":3152}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399