کمترین: 
3748.9
بیشترین: 
3748.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3748.9
زمان: 
1/24 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 24 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 3748.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":3748.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398