کمترین: 
626.6
بیشترین: 
626.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.6
زمان: 
1/24 10:00
قیمت یوان چین امروز 24 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 626.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":626.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399