کمترین: 
727.7
بیشترین: 
727.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
727.7
زمان: 
1/24 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 24 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 727.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":727.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399