کمترین: 
5490.3
بیشترین: 
5490.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5490.3
زمان: 
1/24 10:00
قیمت پوند امروز 24 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 5490.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":5490.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399