کمترین: 
4751.6
بیشترین: 
4751.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4751.6
زمان: 
1/24 10:00
قیمت یورو امروز 24 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 24 فروردین 1398 , 4751.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":4751.6}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399