کمترین: 
1290.69
بیشترین: 
1290.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1290.69
زمان: 
1/24 03:00
قیمت اونس طلا امروز 24 فروردین 1398
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1290.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 03:00","price":1290.69}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398