کمترین: 
2.652
بیشترین: 
2.656
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.654
زمان: 
1/24 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 24 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2.654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:32","price":2.656},{"date":"1398/01/24 01:08","price":2.652},{"date":"1398/01/24 02:08","price":2.654}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399