کمترین: 
2.0273
بیشترین: 
2.031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0275
زمان: 
1/24 02:08
قیمت بنزین امروز 24 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2.0275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:08","price":2.031},{"date":"1398/01/24 00:32","price":2.028},{"date":"1398/01/24 01:08","price":2.0295},{"date":"1398/01/24 01:32","price":2.0273},{"date":"1398/01/24 02:08","price":2.0275}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399