کمترین: 
165.33
بیشترین: 
167.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165.33
زمان: 
1/24 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 165.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:00","price":166.3},{"date":"1398/01/24 03:00","price":166.33},{"date":"1398/01/24 06:00","price":165.82},{"date":"1398/01/24 09:00","price":167.5},{"date":"1398/01/24 12:00","price":167.35},{"date":"1398/01/24 15:00","price":166.73},{"date":"1398/01/24 18:00","price":165.75},{"date":"1398/01/24 21:00","price":165.33}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398