کمترین: 
5088.1
بیشترین: 
5153.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5118.3
زمان: 
1/24 21:00
قیمت بیت کوین امروز 24 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 5118.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:00","price":5088.1},{"date":"1398/01/24 03:00","price":5097},{"date":"1398/01/24 06:00","price":5098.2},{"date":"1398/01/24 09:00","price":5140.1},{"date":"1398/01/24 12:00","price":5153.7},{"date":"1398/01/24 15:00","price":5121.1},{"date":"1398/01/24 18:00","price":5099.1},{"date":"1398/01/24 21:00","price":5118.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399