کمترین: 
70.41
بیشترین: 
70.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.41
زمان: 
1/23 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 70.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 17:32","price":70.41}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399