کمترین: 
1292.26
بیشترین: 
1293.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293.15
زمان: 
1/23 15:00
قیمت اونس طلا امروز 23 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 فروردین 1398 , 1293.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 03:00","price":1292.67},{"date":"1398/01/23 03:30","price":1292.32},{"date":"1398/01/23 04:00","price":1292.26},{"date":"1398/01/23 04:30","price":1292.50},{"date":"1398/01/23 05:00","price":1292.59},{"date":"1398/01/23 05:30","price":1293.60},{"date":"1398/01/23 06:00","price":1293.43},{"date":"1398/01/23 06:30","price":1293.78},{"date":"1398/01/23 09:00","price":1292.46},{"date":"1398/01/23 09:30","price":1292.51},{"date":"1398/01/23 10:00","price":1292.93},{"date":"1398/01/23 10:30","price":1293.23},{"date":"1398/01/23 11:00","price":1293.04},{"date":"1398/01/23 11:30","price":1293.47},{"date":"1398/01/23 15:00","price":1293.15}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398