کمترین: 
164.67
بیشترین: 
168.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165.73
زمان: 
1/23 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 165.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:00","price":168.5},{"date":"1398/01/23 03:00","price":164.93},{"date":"1398/01/23 06:00","price":166.59},{"date":"1398/01/23 09:00","price":165.48},{"date":"1398/01/23 12:00","price":166.48},{"date":"1398/01/23 15:00","price":164.67},{"date":"1398/01/23 18:00","price":168.27},{"date":"1398/01/23 21:00","price":165.73}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399