کمترین: 
70.31
بیشترین: 
70.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.31
زمان: 
1/22 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 70.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 17:32","price":70.31}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398