کمترین: 
3340
بیشترین: 
3343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3342
زمان: 
1/22 15:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 3342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":3340},{"date":"1398/01/22 14:00","price":3343},{"date":"1398/01/22 15:00","price":3342}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399