کمترین: 
10151
بیشترین: 
10158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10154
زمان: 
1/22 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 فروردین 1398 , 10154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":10153},{"date":"1398/01/22 13:00","price":10151},{"date":"1398/01/22 14:00","price":10158},{"date":"1398/01/22 15:00","price":10153},{"date":"1398/01/22 16:00","price":10154}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399