کمترین: 
1616
بیشترین: 
1619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1617
زمان: 
1/22 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 22 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1619},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1616},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1617},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1616},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1617}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399