کمترین: 
2076
بیشترین: 
2078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2076
زمان: 
1/22 15:00
قیمت کرون دانمارک امروز 22 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2076},{"date":"1398/01/22 14:00","price":2078},{"date":"1398/01/22 15:00","price":2076}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399