کمترین: 
36188
بیشترین: 
36190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36188
زمان: 
1/22 15:00
قیمت دینار بحرین امروز 22 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 36188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":36188},{"date":"1398/01/22 14:00","price":36190},{"date":"1398/01/22 15:00","price":36188}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399