کمترین: 
8082
بیشترین: 
8082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8082
زمان: 
1/22 12:00
قیمت منات آذربایجان امروز 22 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 8082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":8082}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399