کمترین: 
1483
بیشترین: 
1485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1483
زمان: 
1/22 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 22 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1485},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1484},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1485},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1484},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1483}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399