کمترین: 
178
بیشترین: 
178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178
زمان: 
1/22 12:00
قیمت افغانی امروز 22 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":178}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399