کمترین: 
13713
بیشترین: 
13724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13715
زمان: 
1/22 15:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 13715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":13713},{"date":"1398/01/22 13:00","price":13724},{"date":"1398/01/22 14:00","price":13721},{"date":"1398/01/22 15:00","price":13715}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398