کمترین: 
9281
بیشترین: 
9292
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9288
زمان: 
1/22 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 22 فروردین 1398 , 9288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":9287},{"date":"1398/01/22 13:00","price":9281},{"date":"1398/01/22 14:00","price":9292},{"date":"1398/01/22 15:00","price":9290},{"date":"1398/01/22 16:00","price":9288}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399