کمترین: 
10289
بیشترین: 
10304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10289
زمان: 
1/22 15:00
قیمت دلار کانادا امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 فروردین 1398 , 10289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":10304},{"date":"1398/01/22 13:00","price":10289},{"date":"1398/01/22 14:00","price":10295},{"date":"1398/01/22 15:00","price":10289}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399