کمترین: 
12358
بیشترین: 
12366
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12366
زمان: 
1/22 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 22 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 12366 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":12358},{"date":"1398/01/22 13:00","price":12366},{"date":"1398/01/22 15:00","price":12363},{"date":"1398/01/22 16:00","price":12366}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399