کمترین: 
2046
بیشترین: 
2046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2046
زمان: 
1/22 12:00
قیمت یوان چین امروز 22 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2046}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399