کمترین: 
1906500
بیشترین: 
1921500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1916500
زمان: 
1/22 16:00
قیمت آبشده جهانی امروز 22 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1916500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1921500},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1911500},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1906500},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1913500},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1916500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398