کمترین: 
2402
بیشترین: 
2413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2403
زمان: 
1/22 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 22 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2403 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2413},{"date":"1398/01/22 13:00","price":2410},{"date":"1398/01/22 14:00","price":2403},{"date":"1398/01/22 15:00","price":2402},{"date":"1398/01/22 16:00","price":2403}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399