کمترین: 
1743000
بیشترین: 
1803000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1743000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 22 فروردین 1398
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1743000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1803000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1773000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1743000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399