کمترین: 
1906000
بیشترین: 
1921000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1916000
زمان: 
1/22 16:00
قیمت آبشده نقدی امروز 22 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1916000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1921000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1911000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1906000},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1913000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1916000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399