کمترین: 
2683000
بیشترین: 
2723000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2683000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2683000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2723000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":2683000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399