کمترین: 
17951
بیشترین: 
17993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17987
زمان: 
1/22 16:00
قیمت پوند امروز 22 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 22 فروردین 1398 , 17987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":17993},{"date":"1398/01/22 13:00","price":17951},{"date":"1398/01/22 14:00","price":17983},{"date":"1398/01/22 15:00","price":17979},{"date":"1398/01/22 16:00","price":17987}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398