کمترین: 
4552000
بیشترین: 
4652000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4552000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 22 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 22 فروردین 1398 , 4552000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":4652000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":4552000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399