کمترین: 
1869500
بیشترین: 
1872300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1870500
زمان: 
1/22 16:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 22 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1870500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1872300},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1869500},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1869900},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1871700},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1870500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398