کمترین: 
949000
بیشترین: 
958000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949000
زمان: 
1/22 13:00
قیمت سکه گرمی امروز 22 فروردین 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 949000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":958000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":949000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399