کمترین: 
1870800
بیشترین: 
1873600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1871800
زمان: 
1/22 16:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 22 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1871800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1873600},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1870800},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1871300},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1873000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1871800}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398