کمترین: 
1739000
بیشترین: 
1799000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1739000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت ربع سکه امروز 22 فروردین 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1739000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1799000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1769000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1739000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398