کمترین: 
1908000
بیشترین: 
1921000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1915000
زمان: 
1/22 16:00
قیمت مثقال طلا امروز 22 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1915000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1921000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1911000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1908000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1915000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398