کمترین: 
2679000
بیشترین: 
2719000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2679000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت نیم سکه امروز 22 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2679000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2719000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":2679000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399